VP VSIP BẮC NINH

VP VSIP BẮC NINH

TRỤ SỞ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VSIP BẮC NINH

Chủ đầu tư : Vietnam Singa- pore Industrial Park Bac Ninh co.,Ltd

Đa điểm : Từ Sơn - Bắc Ninh

Thời gian : Năm 2008

Diện tích : 2.500  m2