VINFAST - TRƯỜNG CHINH

VINFAST - TRƯỜNG CHINH

VINFAST - TRƯỜNG CHINH

Chủ đầu tư : Vinfast Thăng Long

Địa Điểm : Trường Chinh - Hà Nội

Thời gian: Năm 2019

Diện tích : 2.000 m2