VĂN PHÒNG CÔNG TY CP KIM TÍN HƯNG YÊN

VĂN PHÒNG CÔNG TY CP KIM TÍN HƯNG YÊN

VĂN PHÒNG CÔNG TY CP KIM TÍN HƯNG YÊN

Chủ đầu tư: Công  ty Cổ phần Kim Tín Hưng Yên

Địa Điểm: Phố Nối - Hưng Yên

Thời gian: Năm 2019

Diện tích: 1.000 m2