SUN MAY HA LONG hotel

SUN MAY HA LONG hotel

SUN MAY HA LONG hotel

Chủ đầu tư: Ông Khánh

Địa Điểm: P.Bãi Cháy - Tp.Hạ Long

Thời gian: Năm 2020

Diện tích: 600 m2