NỘI THẤT - Mr Thái Bảo

NỘI THẤT - Mr Thái Bảo

. Chủ trì: kts Kim Cương
. Nhóm thiết kế: kts Phạm Quý ,  Văn Thành
. Địa điểm: 121 Đê La Thành - Q.Đống Đa - TP.Hà Nội
. Diện tích: 90 x 5
. Dự án năm: 2018