NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH - TP NAM ĐỊNH

NHÀ Ở KẾT HỢP KINH DOANH - TP NAM ĐỊNH

. Chủ trì: kts Kim Cương
. Nhóm thiết kế: kts Xuân Thế , kts Minh Hoài.
. Địa điểm: TP Nam Định
. Diện tích xây dựng: 800 m2
. Dự án năm: 2020