NHÀ MÁY MAY PROTEX

NHÀ MÁY MAY PROTEX

NHÀ MÁY MAY PROTEX

Chủ đầu tư: Công  ty Cổ phần May Protex

Địa Điểm: Sóc Sơn - Hà Nội

Thời gian: Năm 2019

Diện tích: 10.000 m2