NHÀ MÁY KÍNH VIỆT NHẬT

NHÀ MÁY KÍNH VIỆT NHẬT

NHÀ MÁY GIA CÔNG KÍNH

Chủ đầu tư : Công  ty Cổ phần Kính an toàn Việt Nhật

Đa Điểm : Mỹ Hào - Hưng Yên

Thời gian: Năm 2016

Diện tích : 120.000 m2