NHÀ MÁY DÂY HÀN LÕI THUỐC

NHÀ MÁY DÂY HÀN LÕI THUỐC

NHÀ MÁY DÂY HÀN LÕI THUỐC

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kím Tín Hưng Yên

Địa Điểm: Phố Nối - Hưng Yên

Thời gian: Năm 2019

Diện tích: 55.000 m2