NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ GHÉP THANH & LVL XUẤT KHẨU

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN GỖ GHÉP THANH & LVL XUẤT KHẨU

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÁN GHÉP THANH VÀ LVL XUẤT  KHẨU

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Thuận Phúc

Đa Điểm : Việt Trì - Phú Thọ

Thời gian : Năm 2018

Diện tích : 50.000 m2