BIỆT THỰ MR TÙNG - TP HẢI DƯƠNG

BIỆT THỰ MR TÙNG - TP HẢI DƯƠNG

. Chủ trì: kts Kim Cương
. Nhóm thiết kế: kts Xuân Thế , kts Minh Hoài, Quốc Thành
. Địa điểm: tp Hải Dương
. Diện tích xây dựng: 400 m2
. Dự án năm: 2020