BIỆT THỰ MR HẢI - SÓC SƠN

BIỆT THỰ MR HẢI - SÓC SƠN

. Chủ trì: kts Kim Cương
. Nhóm thiết kế: kts Đức Đoàn , Dương Sơn.
. Địa điểm: Sóc Sơn - Hà Nội
. Diện tích: 400 m2
. Dự án năm: 2020