BIỆT THỰ HH06 - KĐT VIỆT HƯNG

BIỆT THỰ HH06 - KĐT VIỆT HƯNG

HH06 - KĐT Việt Hưng

. Chủ trì: kts Kim Cương
. Nhóm thiết kế: kts Phạm Quý

. Địa điểm: KDT Viet Hung - Q Long Bien - TP Ha Noi

. Diện tích: 200 m2
. Dự án năm: 2017