BIỆT THỰ - Mr LỘC

BIỆT THỰ - Mr LỘC

. Chủ trì: kts Kim Cương
. Nhóm thiết kế: Hồng Hạnh
. Địa điểm: TP Hải Dương
. Diện tích: 270 m2
. Dự án năm: 2016